VÄLKOMMEN TILL KONSERTHUSGRUPPEN

PROGRAM VÅREN 2023

Konserten med Musica Vitae, Malin Broman och Ruby Huges

som spelades in på Kulturhuset Najaden i oktober förra året kommer att sändas på Radions P2 den 27 februari


NORRBOTTEN NEO


Nnorrbotten Neo består av sju musiker som spelar flöjt, klarinett, slagverk, piano, violin, viola och cello. Ensemblen specialiserar sig på nutida musik och har som uppdrag att ge tonsättarbeställningar till dagens levande svenska tonsättare.

AKTUELLT

ÅRSMÖTE
Föreningens årsmöte kommer att hållas

TISDAGEN 14 MARS KL 19.00

Studio 3 på Kulturhuset Najaden.

Vid mötet kommer beslut att fattas om en sammanslagning av Konserthusgruppen och Kammarmusikföreningen. 


Läs mer här.


Dagordning


VÄLKOMMEN!

MEDLEMSKAP
Dags att förnya ditt medlemskap för 2023
så att du kan få tillgång till koderna och därmed medlemspris för konsertbiljetter.
Betala 200:-  till Bankgiro nr  539–1933
Glöm inte att ange namn på betalningen.

Program:

 

Karin Rehnqvist                Musik i natten (2021)                      

                                                   fl,cl,perc,pi,vln,vla,vlc

 

Malin Bång                          Split Rudder                                           

                                                   klar.solo

 

Johan Svensson                 Morendo  (2022)                               
                                                   fl, kl, slgv, pf, vln, vla, vlc

Madeleine Isaksson        Capsuled time (2021)                      

                                                   fl,cl,perc,pi, vln, vla, vlc

 

Mikael Edlund                   Trio Sol (2011)                              

                                                   kl,vc,pf

 

Zacharias Ehnvall           Tillfälligt krumhorn utslaget i 

                                                  rumtiden blommar frosten                                                    (2022)

Boka biljett

Kulturhuset Najaden

Torsdag den 23 mars kl 19.00   (ca 1,5 tim inkl paus)

Samarrangemang mellan Musik Hallandia, LJRecords och Konserthusgruppen

Entré:   200:-  Medlem: 100:-

tenThing Brass ensemble

tenThing Brass Ensemble grundades 2007 av norska Tine Thing Helseth som ett roligt och spännande samarbete mellan musikaliska vänner. Den kvinnliga tentetten har därefter etablerat sig på den internationella scenen.

tenThing har en mångsidig repertoar med allt från Mozart till Weill, Grieg till Bernstein och Lully till Bartok.

tenThing etablerade sig först i framträdande över hela sitt hemland Norge och gladde så småningom en enorm nationell publik genom att inviga 2011 års norska Grammy Awards. Strax därefter uppträdde gruppen på BBC Proms i en föreställning i Londons Cadogan Hall varefter de fick spelningar på en rad prestigefyllda festivaler och konserthus runt om i Europa.

Boka bljett


Kulturhuset Najaden

Ett samarrangemang mellan Musik Hallandia, Halmstads Kammarmusikförening och
Konserthusgruppen

Torsdag den 30 mars kl 19.00
Entré:  200:-  Medlem: 150:-


Övriga konserter i Konserthusgruppens regi


Förutom de konserter som ingår i uppdraget från Kulturnämnden arrangerar Konserthusgruppen också ett antal andra konserter med lokala artister och ensembler.

Biljetter köper du enklast via Nortic     www.nortic.se  eller  Halmstad Turistbyrå.


Ev resterande biljetter kan köpas på plats med start 1 timma innan konserten -
kontant eller med Swish


För samtliga konserter gäller  0 - 16 år gratis och 17 – 20 år 60 kr