VÄLKOMMEN TILL KONSERTHUSGRUPPEN

Ordinarie årsmöten i Konserthusgruppen och Halmstad Kammarmusikförenig har beslutat att de båda föreningarna skall slås samman och bilda

HALMSTADS KONSERTFÖRENING

Sammanslagningen sker vid ett extra årsmöte den 23 maj.

I anslutning till detta kommer föreningen Konserthusgruppen att avhålla ett Extra Årsmöte .   Klicka på länken nedan för kallelse och dagordning

Konserthusgruppen kommer inte att arrangera fler egna konserter utan alla kommande konserter kommer att arrangeras av den nya föreningen.


Under fliken PROGRAM finns höstens konserter