Det här är Konserthusgruppen

Föreningen Konserthusgruppen arbetade under flera år för att få till stånd en konserthall i Halmstad. När Kommunfullmäktige vid sitt möte i juni 2017 beslutade att anslå medel till Kulturhuset Najaden uppfylldes vårt mål.  Föreningen har därefter ombildats med ny inriktning och ny målsättning, men med samma starka engagemang som tidigare.


Vi vill att musikutövare och musikarrangörer inom alla genrer ska se Kulturhuset Najaden som den naturliga platsen att förlägga sina aktiviteter. Både konserter och projekt ska erbjudas bra möjligheter och förutsättningar, och även om vårt fokus ligger på musiken ska naturligtvis andra konstformer också kunna hitta sin plats i huset.


Vi har nu ett treårigt uppdrag från Kulturförvaltningen att arrangera professionella konserter på Najaden, men vi arbetar också för att göra Kulturhuset Najaden till den naturliga hemvisten för hela Halmstads musikliv

Det började med ett brev……….


Det är april 2012 då Eva Aronson, Björn Lindahl och Johan Erling, representanter för ett par av stadens aktiva orkestrar, samlas för att diskutera avsaknaden av en konserthall i Halmstad samt konsekvenserna av detta.  

31 januari  -  vår minnesdag


Den första manifestationen för att omvandla gamla HP-huset till ett Kulturhus genomfördes den 31 januari 2014.
Vi uppmärksammar årligen denna dag genom en välgörenhetskonsert eller annan föreställning.


År 2020 uppmärksammade vi dagen med föreställningen
I DANSENS TECKEN till förmån för RÖDA KORSET.

KULTURSKOLANS DANSARE - DANSGRUPPEN MIRIAM - FOLKDANSENS VÄNNER - SALSA CARAMBA - HOGU THAMS DANSGRUPP

och kören CAT sjöng mellan dansprogrammen.

Kontakt

Adress:                                            Mejl:                                             

Kulturhuset Najaden              info@konserthusgruppen.se

@ Konserhusgruppen         
Box 153                                          Telefon;              

301 05 Halmstad                      0705 453913     


Ordförande:
Johan Erling                                 jbl.erling.je@gmail.com


V ordförande och kassör
Tommy Palm                               tommy.palm@telia.com


Sekreterare
Sigge Ohlsson                             sigge.ohlsson@halmstad.net


Ledamöter
Christina Angsvik                     christina@catmusik.se


Monica Stensman                       monica@stensman.se


Susanna Lindeborg                  susanna@lj-records.se


Osman Alpsoy                             osman.alpsoy@gmail.com


Göran Persson                            göran.persson@svenskakyrkan.se


Ana Lovdal                                       anna@lovdal.se


Suppleant
Karin Croné                                 
karin.crone@halmstad.se

Bli medlem


Alla med intresse för musik, utövande såväl som publik, kan bli medlemmar i föreningen.


Medlemskapet kostar 200 kronor per år och som medlem får du 100 kr rabatt på de konserter som Konserthusgruppen arrangerar. 


Så här blir du medlem:
Betala 200:- till bg 539-1933. Ange namn och mejladress på din betalning. Därefter får du ett brev och ett medlemskort per post som bekräftelse på ditt medlemskap.