Det här är Konserthusgruppen

Föreningen Konserthusgruppen arbetade under flera år för att få till stånd en konserthall i Halmstad. När Kommunfullmäktige vid sitt möte i juni 2017 beslutade att anslå medel till Kulturhuset Najaden uppfylldes vårt mål.  Föreningen har därefter ombildats med ny inriktning och ny målsättning, men med samma starka engagemang som tidigare.


Vi vill att musikutövare och musikarrangörer inom alla genrer ska se Kulturhuset Najaden som den naturliga platsen att förlägga sina aktiviteter. Både konserter och projekt ska erbjudas bra möjligheter och förutsättningar, och även om vårt fokus ligger på musiken ska naturligtvis andra konstformer också kunna hitta sin plats i huset.


Vi har nu ett treårigt uppdrag från Kulturförvaltningen att arrangera professionella konserter på Najaden, men vi arbetar också för att göra Kulturhuset Najaden till den naturliga hemvisten för hela Halmstads musikliv

Det började med ett brev……….


Det är april 2012 då Eva Aronson, Björn Lindahl och Johan Erling, representanter för ett par av stadens aktiva orkestrar, samlas för att diskutera avsaknaden av en konserthall i Halmstad samt konsekvenserna av detta.  

31 januari  -  vår minnesdag


Den första manifestationen för att omvandla gamla HP-huset till ett Kulturhus genomfördes den 31 januari 2014.
Vi uppmärksammar årligen denna dag genom en välgörenhetskonsert eller annan föreställning.


År 2020 uppmärksammade vi dagen med föreställningen
I DANSENS TECKEN till förmån för RÖDA KORSET.

KULTURSKOLANS DANSARE - DANSGRUPPEN MIRIAM - FOLKDANSENS VÄNNER - SALSA CARAMBA - HOGU THAMS DANSGRUPP

och kören CAT sjöng mellan dansprogrammen.

Föreningen Konserthusgruppen har upphört. Vi hänvisar alla intresserade till den nya föreningen

HALMSTADS KONSERTFÖRENING